نوشته های دارای برچسب انرژی و محیط زیست

گزارش های بین المللی تغییرات اقلیمی گمراه‌کننده هستند

افرادی که حقیقت تاثیرات انسانی را روی تغییرات اقلیمی انکار می‌کنند، اغلب به نادرست بودن مدل‌های اقلیمی اشاره می‌کنند و افراد موافق آن‌ها را افرادی ترسو می‌نامند.... ادامه مطلب ...